Betongvareproduksjon siden 1957

Kontakt oss

En moderne fabrikk for effektiv produksjon

Brødr. Ulvestad Cementvarefabrikk AS ligger i Innfjorden i Møre og Romsdal, ca. 10 km sør for Åndalsnes. Bedriften har i dag 5 ansatte.

Historien

Fabrikken sett fra nord

Fabrikken fra nord

Fabrikken sett fra sør

Fabrikken fra sør

Produkter/utvikling

Fabrikken har gjennomgått en betydelig moderniseringsprosess, og har skiftet ut betongblandeverk og datastyringssystem samt formutstyr for produksjon av kjegler, kummer og rør. Videre, betydelige investeringer vedr. kvalitetssikring, både teknisk og ved kompetanseheving.

Hovedproduksjonen er basert på komplette betongavløpssystemer for kommunaltekniske anlegg. Bedriften er medlem av BASAL AS. I tillegg produseres det forskalingsblokker samt spesialprodukter på forespørsel.